Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Tủ mạng, NETRACK

Có tất cả 27 sản phẩm
NetRAck 15U Sâu 800
1.900.000₫
3 gian hàng bán
1.762
NETRACK 42U sâu 800
6.178.000₫
2 gian hàng bán
2.673
NetRack 20U sâu 600
2.300.000₫
1 gian hàng bán
1.901
NETRack 10U sâu 350
1.315.000₫
2 gian hàng bán
1.984
NETRack 10U sâu 450
1.019.000₫
2 gian hàng bán
1.888
NetRack NS-36U-1000
6.100.000₫
2 gian hàng bán
2.065
NetRAck 15U Sâu 600
1.750.000₫
3 gian hàng bán
2.273
NetRack 42U Sâu 600
5.000.000₫
4 gian hàng bán
2.699
NetRack 20U sâu 800
3.555.000₫
2 gian hàng bán
2.631
NetRack 20U Sâu 1000
3.940.000₫
2 gian hàng bán
1.849
NetRack 42U sâu 1000
7.400.000₫
2 gian hàng bán
3.753
NetRack 27U-1000
4.800.000₫
2 gian hàng bán
2.584
NetRack 27U-800
4.450.000₫
2 gian hàng bán
2.718
NetRack 27U sâu 600
4.275.000₫
1 gian hàng bán
2.535
NetRack NS-36U-800
5.750.000₫
1 gian hàng bán
1.967
NetRack NS-10U-550
900.000₫
2 gian hàng bán
1.873
NetRack NS-10U-600
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.609
NetRack NS-45U-1200
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.354
NetRack NS-45U-1000
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.361
NetRack NS-45U-900
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.487
NetRack NS-42U-1200
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.417
NetRack NS-15U-450
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.382
NetRack NS-45U-1100
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.427
NetRack NS-45U-800
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.518
NetRack NS-45U-600
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.397
NetRack NS-42U-1100
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.453
NETRack 5U sâu 450
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.472
Sản phẩm nổi bật
1.549.000₫
(1)
  tinhochanoi  · HN, HN2
06/05/2019
Gọi điện
3.499.000₫
  tinhochanoi  · HN, HN2
06/05/2019
Gọi điện
4.395.000₫
  tinhochanoi  · HN, HN2
06/05/2019
Gọi điện