Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Tủ mạng, VMARACK

Có tất cả 45 sản phẩm
VMARACK Cabinet 27U
3.000.000₫
5 gian hàng bán
1.807
VMARACK Cabinet 27U D600 Cửa Mica
3.100.000₫
6 gian hàng bán
1.435
VMARACK Cabinet 20U D800 - Cửa Mica
3.200.000₫
5 gian hàng bán
1.380
VMARACK 19inch Cabinet 42U D800 – 2 cửa lưới
5.300.000₫
6 gian hàng bán
1.127
VMARACK Cabinet 27U D800 - Cửa lưới
4.200.000₫
5 gian hàng bán
1.502
VMARACK Cabinet 20U
2.900.000₫
4 gian hàng bán
1.953
VMARACK Open Rack 36U
1.900.000₫
2 gian hàng bán
1.850
VMARACK Cabinet 32U D600- Cửa Mica
4.400.000₫
8 gian hàng bán
1.455
VMA-Rack Cabinet 19inch 42U D600 - 2 cửa lưới
4.750.000₫
7 gian hàng bán
1.992
VMARACK Open Rack 15U
1.600.000₫
3 gian hàng bán
2.501
VMARACK Wall mount 12U
2.500.000₫
4 gian hàng bán
2.113
VMARACK Cabinet 32U
4.800.000₫
4 gian hàng bán
2.000
VMARACK Wall mount 9U
2.500.000₫
5 gian hàng bán
2.864
VMARACK Cabinet 32U D800 - Cửa Mica
4.800.000₫
5 gian hàng bán
1.233
VMARACK 45U
3.600.000₫
3 gian hàng bán
1.490
VMARACK Wallmount 19inch 9U – 2 door
2.040.000₫
3 gian hàng bán
1.256
VMARACK Cabinet 42U D1000 - Cửa Mica
4.800.000₫
7 gian hàng bán
1.549
VMARACK Open Rack 42U
1.700.000₫
7 gian hàng bán
3.028
VMA-Rack Cabinet 19inch 27U D600 - 2 cửa lưới
5.350.000₫
4 gian hàng bán
1.720
VMARACK Cabinet 20U D600 - Cửa Mica
3.830.000₫
5 gian hàng bán
1.494
VMARACK Cabinet 15U D600 - Cửa Mica
3.000.000₫
5 gian hàng bán
1.667
VMARACK Cabinet 15U – D800 -Cửa Mica
3.310.000₫
4 gian hàng bán
1.485
VMARACK Wallmount 19inch 9U - 1 door
1.800.000₫
5 gian hàng bán
1.689
VMARACK Cabinet 27U D1000 - Cửa lưới
7.450.000₫
5 gian hàng bán
1.205
VMARACK Cabinet 42U D1000 - Cửa lưới
4.600.000₫
6 gian hàng bán
4.258
VMARACK Wallmount 19inch 12U 1 door
2.650.000₫
5 gian hàng bán
1.681
VMARACK Cabinet 36U D800 - Cửa lưới
4.100.000₫
7 gian hàng bán
1.391
VMARACK Cabinet 32U D1000 - cửa Mica
4.800.000₫
7 gian hàng bán
1.461
VMARACK Cabinet 36U D1000 - Cửa Mica
6.200.000₫
4 gian hàng bán
1.284
VMARACK Cabinet 36U D1000 - Cửa lưới
5.500.000₫
2 gian hàng bán
1.218
VMARACK Cabinet 42U D800- Cửa lưới
5.200.000₫
6 gian hàng bán
1.506
VMARACK Wall mount 19Inch 6U
850.000₫
9 gian hàng bán
4.713
VMARACK Wall mount 10U
1.200.000₫
2 gian hàng bán
2.251
VMARACK Cabinet 27U D800 - Cửa Mica
5.800.000₫
5 gian hàng bán
1.538
VMA-Rack Cabinet 19inch 15U D1000 - cửa Mica
2.300.000₫
6 gian hàng bán
2.072
VMARACK Open Rack 27U
1.500.000₫
6 gian hàng bán
2.676
VMARACK Cabinet 42U D800- Cửa Mica
7.000.000₫
6 gian hàng bán
1.415
VMARACK Cabinet 27U D1000 - Cửa Mica
4.800.000₫
6 gian hàng bán
1.605
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật