Thông tin thành viên
Thông tin cá nhân
Ngày tham gia Vatgia.com :04/12/2007
Thống kê
Số sản phẩm ưa thích :0
Số tin tức ưa thích :0
Số lần bình chọn :0
Số lần đăng rao vặt :0
Số lần gửi phản hồi :0
Số lần gửi câu hỏi :0
Số lần trả lời câu hỏi :7
Số điểm đạt được
Số điểm khi trả lời câu hỏi :14
Tổng số điểm :14