Thông tin thành viên
Thông tin chung
Logo :
Ngày tham gia Vatgia.com :09/04/2009
Thống kê
Số sản phẩm ưa thích :18
Số tin tức ưa thích :1
Số lần bình chọn :0
Số lần đăng rao vặt :0
Số lần gửi phản hồi :2
Số lần gửi câu hỏi :1 - Xem toàn bộ câu hỏi
Số lần trả lời câu hỏi :43
Số điểm đạt được
Số điểm khi phản hồi tin rao vặt :0
Số điểm khi đăng câu hỏi :0
Số điểm khi trả lời câu hỏi :120
Tổng số điểm :120