Thông tin thành viên
Thông tin cá nhân
Ngày tham gia Vatgia.com :17/12/2013
Nick Skype :http://hanhoanhiet.com.vn/
Thống kê
Số sản phẩm ưa thích :0
Số tin tức ưa thích :0
Số lần bình chọn :0
Số lần đăng rao vặt :0
Số lần gửi phản hồi :0
Số lần gửi câu hỏi :4 - Xem toàn bộ câu hỏi
Số lần trả lời câu hỏi :23
Số điểm đạt được
Số điểm khi đăng câu hỏi :0
Tổng số điểm :0