Những câu hỏi của gegohan
Cách quản lý cửa hàng?
gegohan02/12/2014 - 20:50 | trongHệ thống bảo mật
Làm sao để quản lý công ty từ xa đây???
gegohan16/11/2013 - 01:56 | trongCamera giám sát
Kho vật liệu của công trường mình dạo này hay bị mất trộm lắm?
gegohan18/07/2013 - 10:18 | trongCamera giám sát
Kinh nghiệm quản lý khách sạn?
gegohan14/06/2012 - 15:13 | trongCamera giám sát
Cách quản lý xưởng in?
gegohan14/06/2012 - 15:13 | trongCamera giám sát
Kinh nghiệm làm quản lý?

Tiêu điểm tuần

Thành viên tích cực nhất