Những câu hỏi của enter2302
Tại sao trên bao bì không có từ nào nói rằng đây là sản phẩm cho người tiểu đường
enter230225/09/2009 - 10:27 | trongTiểu đường
Tại sao trên bao bì sản phẩm không có thành phần nào của Cr, mà chỉ ghi thành phần dinh dưỡng
enter230205/09/2009 - 10:26 | trongTiểu đường

Tiêu điểm tuần

Thành viên tích cực nhất