Những câu hỏi của thanhcang
minh du dinh thay tat ca CB cho mot can ho 5 tang. nhung khong biet phai chon loai nao cho thich hop?