Những câu hỏi của meocontimban89
Làm lại sim bị mất như thế nào?