Những câu hỏi của vtcmainguyen
Hỏi về GIGABYTE GA-P31-DS3L + PEN D 925?
vtcmainguyen23/07/2012 - 19:32 | trongCPU, Mainboard, RAM
So sánh dùm em amply 8 Mosfet voi amply 8 sò
vtcmainguyen02/03/2012 - 16:21 | trongÂm-li
Cho em hỏi Main Asus P5 LD2 có chạy đc con PenD 935 ko?
vtcmainguyen10/02/2011 - 14:42 | trongCPU, Mainboard, RAM
Main Intel DG965RY có chạy đc con E7200 ko?
vtcmainguyen02/12/2010 - 15:30 | trongCPU, Mainboard, RAM
E7200 với E6500 em nên chọn cái nào?
vtcmainguyen20/11/2010 - 19:21 | trongCPU, Mainboard, RAM
Hỏi về main Intel D945GNT (Box)?
vtcmainguyen02/11/2010 - 16:10 | trongCPU, Mainboard, RAM
Cho em Main JETWAY 945GCM3 co ho tro CPU D935 ko?
vtcmainguyen17/08/2010 - 15:46 | trongCPU, Mainboard, RAM
Cho em hỏi sự khác nhau của L2 cache 2x2 MB với L2 cache 4MB ?
vtcmainguyen09/08/2010 - 19:20 | trongCPU, Mainboard, RAM
Hỏi về con Pentium D 935?
vtcmainguyen02/08/2010 - 01:21 | trongCPU, Mainboard, RAM
Nhiệt độ khi nó hoạt động bình thường bao nhiêu là tốt?
vtcmainguyen02/08/2010 - 01:18 | trongCPU, Mainboard, RAM
Cho em hỏi Main Gigabyte G31 ES2L hỗ trợ CPU nào?
vtcmainguyen02/08/2010 - 01:07 | trongCPU, Mainboard, RAM
Hỏi về main Asus P5 GC-MX/1333 ?
vtcmainguyen30/07/2010 - 14:57 | trongCPU, Mainboard, RAM
vtcmainguyen30/07/2010 - 14:27 | trongCPU, Mainboard, RAM

Tiêu điểm tuần

Thành viên tích cực nhất