Những câu hỏi của koolub94@yahoo.com
Cho mình hỏi main có socket AM2 có lắp đk cpu có socket AM2+ k vậy
koolub94@yahoo.com20/02/2017 - 20:13 | trongCPU, Mainboard, RAM
Chipset có socket am2+ có lắp được vào main có socket am2 không
koolub94@yahoo.com19/02/2017 - 07:31 | trongCPU, Mainboard, RAM
Chipset có socket am2 có lắp được vào main có socket am2 không
koolub94@yahoo.com19/02/2017 - 07:30 | trongCPU, Mainboard, RAM

Tiêu điểm tuần

Thành viên tích cực nhất