Những câu hỏi của tuansang
Học phí cụ thể của từng chuyên ngành và từng khoa của Viện đai học mở hà nội?
tuansang31/07/2016 - 19:11 | trongĐại học - Cao Đẳng
Hỏi về hai ngành Tài chính ngân hàng và Quản trị du lịch - khách sạn của 2 hệ đào tạo?
tuansang19/06/2014 - 17:06 | trongĐại học - Cao Đẳng
Hỏi về học bạ gốc của Viện đại học mở Hà Nội ?
tuansang16/08/2010 - 20:58 | trongĐại học - Cao Đẳng
Đại học 2010, trường Kinh tế quốc dân hn,nên thi ngành nào: kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế hay thương mại quốc tế? ngành nào dễ tìmviệc?
tuansang18/03/2010 - 18:01 | trongTuyển sinh