Những câu hỏi của keke_lak
Hỏi về chi tiết vật tư phụ ngành vỏ tàu.
keke_lak05/12/2012 - 23:45 | trongNguyên vật liệu
Sắp đi cắm trại tại Đồ Sơn, mọi người giúp mình cần phải chuẩn bị những gì ?
10m2 tôn thì mất bao nhiêu kg sơn chống rỉ và dung môi.
keke_lak28/12/2009 - 20:17 | trongNguyên vật liệu

Tiêu điểm tuần

Thành viên tích cực nhất