Những câu hỏi của trithanhkt2
Màn hình bị vàng và không sáng như trước ?
trithanhkt215/10/2019 - 11:14 | trongMàn hình
Lỗi màn hình laptop?
trithanhkt215/06/2011 - 23:42 | trongMàn hình