Những câu hỏi của simon_nhoc
Thực trạng và giải pháp đối với người lao động trong tiến trình xây dựng nền kinh tế tri thức ở VN?
Tầm quan trọng của vấn đề trang bị tri thức cho con người trong nền kinh tế tri thức? Những giải pháp cho việc giáo dục con người hiện nay?
Bạn nào pik cách làm bánh sinh nhật nhỏ ( dành cho 2 người ăn ) thì chỉ mình cách làm với?
simon_nhoc16/08/2010 - 15:41 | trongBánh kẹo
Tại sao trong tiến trình xây dựng nền kinh tế tri thức ở việt nam tất yếu phải tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá?