Những câu hỏi của huannhtq
Mình đang dùng máy NIKON D90 (chưa có kinh nghiệm) muốn mua thêm cái ống kinh mà hội nhiép gia hay dùng ấy. vậy mong được tư vấn giúp ạ?
huannhtq24/12/2016 - 16:17 | trongMáy ảnh D-SLR