Những câu hỏi của cuncon87
Nguồn vốn chủ sở hữu là gì?
cuncon8730/09/2008 - 00:58 | trongKinh doanh, công việc
Sinh vật nào xuất hiện nhiều nhất trên thế giới ?
cuncon8720/05/2008 - 10:42 | trongĐộng thực vật
Có mấy phương thức tiến hành quảng cáo?
cuncon8724/03/2008 - 17:37 | trongQuảng cáo & tiếp thị
Việc điều chỉnh giá của doanh nghiệp là gì?
cuncon8722/03/2008 - 22:08 | trongKinh doanh, công việc
Hành vi mua theo thói quen là như thế nào?
cuncon8720/03/2008 - 22:19 | trongQuảng cáo & tiếp thị
Môi trường vĩ mô marketing bao gồm mấy loại?
cuncon8716/03/2008 - 21:18 | trongQuảng cáo & tiếp thị
Nguyên tắc không phân biệt đối xử là gì?
WTO?
Thế nào là thương mại dịch vụ?
Ổ cứng của hãng nào là tốt nhất ?