Những câu hỏi của hoahongtrang111h
Tại sao trong vatgia.com ghi là trả lời 1 câu hỏi được 10 điểm tương đương 10K mà không mua đc hàng = điểm vậy?
Hỏi về nước hoa trên gian hàng của vật giá?
Có phải là mối tình đầu?
hoahongtrang111h29/05/2009 - 15:13 | trongCâu Chuyện Tình yêu
Cho em hỏi tại sao trên vatgia.com ghi trả lời 1 câu hỏi được 10 điểm mà em chưa mua được hàng
Câu này có nghĩa là gì: "Bạn cần đạt tối thiểu 2000IP click và số IP này vatgia.com ".

Tiêu điểm tuần

Thành viên tích cực nhất