Những câu hỏi của ktnk54
Ảnh hưởng của khoảng chết đến thể tích hút của máy nén khi tỷ số nén thay đổi?nhận xét
ktnk5416/11/2008 - 08:05 | trongMáy cơ khí, công nghiệp