Những câu hỏi của Manhkxd
Điều kiệm mua xe trả góp?
Manhkxd26/05/2017 - 18:02 | trongXe máy
Tôi định mua xe ở xe Air Balde tại TP.HCM nhưng không biết giá xe hiện tại cuối tháng 11/2008 là bao nhiêu?
Manhkxd23/11/2008 - 17:40 | trongXe máy
Giá xe máy Air Blade tại TP.HCM?
Manhkxd25/10/2008 - 23:42 | trongÔtô & Xe máy - Khác