DANH MỤC

Cách phân biệt mỡ trăn THẬT ??

Quang Bách
Quang Bách
Trả lời 2 năm trước
– Mỡ trăn để bên ngoài mặc dù trời lạnh cũng không đông hết. Hạn dùng ít nhất từ 7 năm, có màu vàng hơi ngả xanh... Xem thêm