Chào ad, mình vừa nhận được thông báo mới từ chương trình tích điểm đổi quà. Qua thông báo thì mình thấy rất ok. Nhưng có điều là tại sao những số điểm mình đã tích lũy từ trước lại bị mất hết vậy. Nếu làm mới hết lại toàn bộ điểm... (Xem thêm)
có ai thành công chưa ạ?

Lê Thành Trung

Tạm thời bạn phải chờ đã. Theo admin nói sắp triển khai việc này bác cứ tích tiền mua phiếu ưu đãi rồi mua hàng