Thu Hương

Xin chào, Hồi xưa...chỉ mỗi Đàn ông là có hai mặt trận để tỏ rõ bản lãnh ( ngày nay khác rồi ) đấng mày râu, 1/ Là bôn ba xông xáo trong xã hội. 2/ Giữ gìn sự toàn vẹn Gia đình. Vì ngày nay khác rồi, cho nên ở mặt trận (1) có thể giữ nguyên nét khí phách vốn dĩ của Hắn...nhưng......
(Xem thêm)
Đây chắc chắn là một chủ đề khá thú vị, đặc biệt đối với phụ nữ & chúng ta sẽ thật ngạc nhiên khi biết được rằng, nam giới ở các quốc gia khác nhau có vẻ hấp dẫn và đẹp trai theo cách tiếp cận, nhìn nhận của họ cũng khác nhau.... (Xem thêm)