Sản phẩm nổi bật
Xin chào, có bạn nào biết tiêu chuẩn lấy bao nhiêu thép cho 1 tổ mẫu thep

Chita

1 tổ = 3 mẫu mình chỉ biết vậy thôi bạn ạ