Xin mọi người trả lời cho mình nhanh nhé.

Van Hong Son

Cảm ơn bạn, thì ra là không phát hiện ra thật, mình vô tình bị mấy đứa bạn cho mình hít ma tuý, hum nay mình đã đi kiểm tra vả máu lẫn nước tiểu đều âm tính với hêroin.