Sản phẩm nổi bật

Đào Duy Thái

Sony ra mẫu Walkman E series giá rẻ Sony Walkman NWZ-E350 series với 2 model 4GB và 8GB chỉ có mức giá lần lượt là 70 và 80 USD. Sony Walkman E350 series. Ảnh: Pocket-lint. Có thiết kế tương tự như model E450 vừa mới ra mắt và cũng nằm trong dòng Walkman...
(Xem thêm)