Máy tính của mình khi vào yahoo messenger, khi chat ở phần hiển thị của mình toàn màu trắng, bạn mình chat với mình không đọc được. Mình đã thử cài lại yahoo messenger nhưng tình trạng này vẫn không cải thiện. Xin hỏi mình... (Xem thêm)

fghgfshh

Tôi cũng từng bị trường hợp này 1 lần. Không biết phần mềm Y!H của bạn mỗi lần onl được bao nhiêu tài khoản? Tôi thoát ra và đăng nhập trên 1 Y!H khác phần mềm Y!H đã thoát, vậy là không còn màn hình trắng nữa. Không biết giúp được bạn không.