smallgirl

Chính xác, đó là Kilimanjaro (Kenya) là ngọn núi lửa khổng lồ ẩn mình trong mây xanh cao vút lên đến 5895m so với mặt biển nằm gần biên giới Tanzania và Kenya. Quanh năm trên đỉnh ngọn núi này luôn có băng tuyết.