Em tính hè này đi du lịch Thổ Nhĩ Kì nhưng đọc trên mạng thấy cách đăng kí visa mỗi nơi 1 khác, với lại không nói rõ trường hợp đối tượng dưới 18 tuổi. Thế nên có anh chị nào đã đi rồi cho em vài kinh nghiệm ạ. Nhất là đăng kí ở... (Xem thêm)