Sản phẩm nổi bật

Nguyễn Hải Ngọc

uổi thọ của con người ngày càng cao nhưng "tuổi thọ" của mái tóc ngày càng giảm nghiêm trọng bởi những tác động xấu của môi trường cũng như của con người khi làm đẹp cho tóc. Để không bị chê già trước tuổi chỉ vì "cái gốc" xấu, bạn hãy kịp thời khắc phục. Nguyên nhân làm xấu tóc Một...
(Xem thêm)