Mình nghe nói nhà tiên tri Vanga đã nói điều này mà.

tun cua di

Vanga được nhiều người biết đến mối quan hệ gần gũi với chính phủ Todor Zhivkov và, trong nhiều dịp, bà xuất hiện trên ti vi cùng với những quan chức cấp cao trong Đảng cộng sản. Điều đó đã làm xuất hiện ý kiến cho rằng Vanga đã sử dụng các dữ liệu thu thập được bởi các hoạt động bí...
(Xem thêm)