Sản phẩm nổi bật

Đặng Ngọc Tuấn

Máy kích điện 800VA thì công suất khoảng 500W quạt trần công suất nhỏ hơn 100W (nhà tôi là 55W) nên hoàn toàn có thể dùng được (nhà tôi cũng sử dụng máy kích loại 800VA và chạy quạt trần hoàn toàn bình thường)