QBC

Không phải chỉ riêng phi công cảm tử của Nhật mà tất cả các phi công lúc bấy giờ đều đội mũ như vậy. Theo tôi thì vì máy bay khi đó khoang lái không kín như máy bay bây giờ nên phi công phải đội mũ để bảo vệ cái gáo dừa.