Các bạn ơi! Chiến lược kinh doanh tốt nhất đối với công ty phần mềm là gì vậy. Mình làm ở công ty phần mềm mà không biết nên đưa ra chiến lược nào

trần hoàng anh

uhm, cảm ơn bạn nhiều nhá.