Trương Minh Vương

Bạn có thể mua tại http://sieuthihangcu.com bao test 3 ngày báo hành 3 tháng phần cứng, phẩn mềm thì vĩnh viễn Mình có mua 1 con ở đây khá ổn định