Sau một thời gian dài dùng thằng Win và chán chán với nó ,em quyết định chuyển sang dùng song song với Linux cho wen dần rồi sẽ chuyên sang dùng hẳn. Cấu hình máy em yếu Chip : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz Main :... (Xem thêm)

rtỵky

Debian system + LXDE Lý do: -Debian chạy ổn định và nhẹ nhàng hơn so với Ubuntu, được hỗ trợ tốt vì Ubuntu dựa trên cái này nên bạn yên tâm khi cần giúp đỡ :) -LXDE: nhẹ hơn GNOME nhưng không quá khó dùng (như họ nhà box) cho người mới bắt đầu -Cuối cùng là chả thấy Lubuntu đâu cả :-/...
(Xem thêm)