Có bà kia chồng mất sớm, để lại bà cùng ba đứa con trai! Sống một mình nuôi con bà luôn cố dạy dỗ con mình thành những con người tốt! Bà hay khuyên các con mỗi ngày phải làm ít nhất 1 việc tốt! Một hôm, bà hỏi ba đứa con: Các... (Xem thêm)