Chita

CÂU ĐỐI TẾT Chưng câu đối đỏ chào Xuân, nỗi Nước, nỗi nhà, chữ Hạnh Phúc bùi ngùi không muốn viết . Gặp những bạn thân chúc Tết, tiền già, tiền bịnh, câu Phát Tài lạc lõng chẳng buồn nghe. Lương Vĩnh Thành