Em thấy bảo học ở NIIT là tốt nhất! Em tham khảo ở đây thì thấy ở đây cũng rất ổn. Đi học nhóm 2,3 được giảm học phí. Đăng kí sớm được giảm học phí. sinh viên, học viên cũ cũng được giảm học phí. Mang theo laptop cũng... (Xem thêm)

Đào Văn Hải

Mình vừa mới đăng ký khóa học Andorid for base bên công ty Stanford- Dạy kinh nghiệm lập trình, mình cũng chia sẻ thông tin để các bạn lựa chọn nhé: - Lịch tuyển sinh: ngày 20/4/2016 - Thời gian học: các bạn có thể lựa chọn các khung giờ khác nhau + Ca sáng từ 9h-11h + Ca...
(Xem thêm)