tu

Hôn thế nào cho tốt nhất la`?... Nụ hôn phải xuất phát ra từ trai' tim trong sang' nhat' va` tình yêu chan that nhat'..