Sản phẩm nổi bật

ĐỖ THỊ NGỌC VINH

Mình có đi học 1 khóa học Pha chế ở BAMBOO rồi! cũng được lắm bạn!!!!!
Sữa đậu nành nên mua loại đậu nào tốt nhất ?

Vinh Ngô

chọn hạt đậu mẩy nên chọn hạt mới thu hoạt cách đó 4- 5 tháng