pqy

Em xin làm bài review ngắn về Bold 9650 sau khi dùng 20 ngày. Hiện trạng: - Bold 9650 của Sprint - Dùng mạng Vinaphone 3G - OS 5.0.0.732 của Verizon - Theme OS 6 - Thân máy made in Mexico, Battery made in Japan 1. Ngoại hình: - Máy thiết kế đẹp, cầm chắc chắn, to hơn Bold...
(Xem thêm)