Sản phẩm nổi bật
ATTEC đã đưa ra sản phẩm tời nâng ATTEC sản xuất theo tiêu chuẩn Châu với giá thành hợp lý . Các loại cầu trục : Cầu trục dầm đôi, dầm đơn, cầu trục quay, cầu trục treo, cổng trục, cầu trục mâm từ , Palăng cáp và... (Xem thêm)

Ms Dung khách y/c

1. Cung cấp hệ thống thiết bị nâng hạ : Cầu trục , cổng trục , bán cổng trục, cẩu áp tường , cẩu quay , cầu trục treo, hệ thống monorail,… 2. Sản xuất, chế tạo kết cấu thép cầu trục, cổng trục: dầm chính, dầm biên, ca bin, lan can, cụm di chuyển, kết cấu thép chân cổng, ...
(Xem thêm)