Học lực em chỉ ở mức khá vì thế em muốn tập trung vào học ba môn khối D mà em lựa chọn, tất nhiên là vẫn đảm bảo cho việc thi tốt nghiệp, nhưng như thế em sẽ không được loại khá và em rất lo về điều này, mong tuyền sinh giúp em... (Xem thêm)

tun cua di

Trên thực thế thì bằng tốt nghiệp THPT chỉ là cơ sở tiền đề, là điều kiện ràng buộc để em có thể học lên cấp học cao hơn. Nếu em có khả năng học lên các cấp học cao hơn thì việc tốt nghiệp bằng tốt nghiệp THPT như thế nào cũng không phải là vấn đề quan trọng. Chỉ khi em xác định học...
(Xem thêm)
Em nghe các anh chị đang học đại học nói lớp 12 học lực khá trở lên, thi tốt nghiệp đạt 54 đến 60 điểm thì được tuyển thẳng vào bất kì trường công lập nào mình thích. Em tìm hiểu trên mạng mà không thấy nói đến nội dung này. Em... (Xem thêm)

thuy linh

Không có quy định đó đâu em à. Thông tin trên không chính xác.
Em nghe các anh chị đang học đại học nói lớp 12 học lực khá trở lên, thi tốt nghiệp đạt 54 đến 60 điểm thì được tuyển thẳng vào bất kì trường công lập nào mình thích. Em tìm hiểu trên mạng mà không thấy nói đến nội dung này. Em... (Xem thêm)

pq

Không có quy định đó đâu em à. Thông tin trên không chính xác.