Sản phẩm nổi bật
khi tivi màu bị đen màn hình nhưng tiếng thí vẫn tốt thoe tôi biết thì đó là mất đường tín hiệu video đầu ra nhưng tôi dò và đo thì không thấy hiện tượng hỏng hóc(loại trừ cả trường hợp bóng hình cháy vì tôi đã thử rối). Rất mong... (Xem thêm)

VODINH THANG

TRUONG HOP NAY CUNG GIONG TRUONG HOP CUA TUI NHUNG HOI KHAC LA CUA TUI MAN HINH CHOP NHAY TUC LA LUC THI CO ANH LUC THI KHONG (MAN HINH DEN) AI BIET XIN MACH XHO TUI VAI NUOC DI NHEN 8363