Tôi nghe nói uống cây xạ đen Hòa Bình sẽ rất tốt cho bệnh nhân UNG THƯ. Tôi không có bệnh, muốn mua lá xạ đen uống có được không? nhờ các bạn tư vấn ?

Tòa án Huyện Đất Đỏ

Uống xạ đen rất tốt cho sức khỏe. Trước đây tôi có bệnh đau bao tử, nhờ uống mà cả năm nay không dùng thuốc tây nữa. nay không bệnh gì, cũng uống thường xuyên, ăn ngủ tốt, không bệnh vặt, nói chung là vậy