Sản phẩm nổi bật

sieucoai

Tẩy trắng nhanh bằng đèn chỉ được mỗi cái... nhanh, nhưng không tốt. Thường bị ê buốt nhiều, chi phí cao hơn mà hiệu quả cũng chẳng cao hơn, nếu không nói là kém hơn phương pháp tẩy trắng chậm bằng máng tẩy tại nhà.