Thông báo khẩn, mọi người tuyệt đối không được ăn hoa quả Trung Quốc như Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho ...Bên Trung Quốc đang lên TiVi cấm dân ăn vì có chất phá hủy nội tạng cơ thể người.Nên Trung Quốc đang đẩy hàng sang Việt Nam.Tin... (Xem thêm)

thuy linh

Cảm ơn thông tin bạn chia sẻ.