Sản phẩm nổi bật
Mình xài máy Panasonic NV - GS250 khi coi lại khúc phim vưà quay thì có tình trạng là ở trên tivi và màn hình LCD của máy có nhiều sọc đen nằm ngang ,khi có khi không cũng một đoặn băng nhưng lần coi này thì bị soc ngang lần sau... (Xem thêm)

Nguyen Thi Trang

Có thể đầu từ bị dơ,bạn thử dùng băng lau va xem lại thử còn bị nữa không nhé. Giá khỏang dưới 100 ngàn