Sản phẩm nổi bật
Con HDX1000 này bị chia sẻ điện giữa 2 cổng USB sao đó mà chỉ có 1 cổng USB thứ hai sử dụng được, còn cổng đầu tiên không dùng được. Mình thấy có người nói tháo cáp trong bo mạch nối với khe đọc thẻ nhớ phía trước đó thì cổng USB... (Xem thêm)

Nguyen Thi Trang

Chính xác là HDX1000 cổng trên không có cáp nối xuống main nên không dùng được. Bác có thể độ được vụ này. Tuy nhiên, em không sử dụng USB nữa mà chuyển qua dùng Dock và cắm E-sata để tăng tốc độ với các phim 1080. Một số phim 1080 nếu dùng ổ USB không có nguồn đảm bảo thì thỉnh thoảng...
(Xem thêm)